คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

(1) ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

(2) ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา เพื่อขอเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณีที่ Hotline : 062-602-6600, 062-602-6688 หรือ E-Mail : shoponline@hardwarehouse.co.th ก่อนทุกครั้ง

(3) สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน-คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

(4) Hardwarehouse.co.th จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่าน พร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

(5) ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้ามีการใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

(6) ทาง Hardwarehouse.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าประเภทดังต่อไปนี้
- กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กลุ่มสินค้าไอที, คอมพิวเตอร์, และอิเล็คทรอนิคส์
- กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ / สั่งผลิต / ตัดขาย / ผสมพิเศษ
- กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
- สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
- สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

(7) การเปลี่ยน-คืนสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

(8) สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยมจากทางศูนย์บริการโดยตรง

(9) ฮาร์ดแวร์เฮาส์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

(10) การส่งคืนสินค้าหลังจากฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้พิจารณารับคืนแล้ว ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯ ในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
- สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย หรือบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
- สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน / เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรือ E-Mail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี
- สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์,ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
- สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
- สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสดทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ซื้อสินค้า Hardwarehouse.co.th ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืน

(2) จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืน

(3) จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิตexpand_less