ลูกค้าที่มาจากกรุงเทพฯ ให้...

1. ลูกค้าวิ่งทางคู่ขนานซ้ายสุด ตั้งแต่ก่อนถึงถนนข้าวหลาม

2.ถ้าวิ่งมอเตอร์เวย์ ให้ออกทางด่านจ่ายเงินปิ่นทอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าปิ่นทอง วิ่งวนซ้าย 3นาที