แบร์นที่มีคนรู้จักและไว้วางใจ จนมีมูลค่าของแบร์นอยู่ในระดับต้นๅ และจากการสำรวจคนส่วนใหญ่ รู้จัก และยอมรับในแบร์นสินค้าโกดัก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน ในการเพิ่มมูลค่ากับการวางจำหน่ายสินค้าโกดักที่มีแบร์นเป็นที่ยอมรับระดับโลก


ไฟฉาย+ถ่าน LED 30413184 FOCUS 120KODAK

 • หลอดไฟ LED สว่างพิเศษ ขนาด 750mW
 • ระยะแสงไฟ 30 เมตร
 • หมุนขายแสงไฟ
 • ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP62
 • 3 โหมด : ทั่วไป, แฟลช, ประหยัดพลังงาน
 • สินค้ารวมถ่านไฟฉาย Zinc ขนาด AAA 3 ก้อน
 • ความสว่าง 30 ลูเมน

ULTRA LITHIUM KODAK

ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์เช่น

 • กล้องถ่านรูป
 • แนะนำสำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง
 • เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป

โคมตะเกียงปรับได้ LED125LM KODAK

 • เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง
 • ความสว่าง 125 ลูเมน
 • สามารถปรับความสว่างแสงไฟได้
 • ใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 3 ก้อน
 • ส่องแสง 360 องศา
 • ระยะแสงไฟ 10 เมตร
 • ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP64